I Laos er det minst 60 forskjellige etniske grupper og undergrupper. H’mong er Laos mest kjente minoritet. De bor avsides til i Laos og holder seg mye for seg selv. De har litt spesielle skikker… Nyåret er tiden for giftemål, og kurtisen foregår på en ganske uvanlig måte. De unge gifteferdige menn og kvinner stiller seg opp i to rekker og kaster ball. En mann starter med å kaste til en kvinne, og hvis hun aksepterer giftemålet kaster hun ballen tilbake til mannen. Hvis hun ikke vil ha han, kaster hun bare ballen videre til den mannen hun vil ha og håper på at han kaster tilbake til henne.

Skal ta med meg en ball neste gang jeg skal på byen jeg…..

Reklamer