beretningenBeretningen om herr Roos er Håkan Nessers tredje bok om kriminalbetjent Gunnar Barbarotti, selv om jeg føler at det er Ante Valdemar Roos som er den viktigste personen i denne boka. Det skjer ikke noe kriminelt før halveis i boka, og det er egentlig ikke så om å gjøre at Barbarotti løser denne saken… AnteValdemar Roos er 59 år, gift, har en sønn han ikke prater med og to stedøtre han ikke føler han kjenner. Han har hatt samme jobb i alt for mange år, og føler vel at livet går han forbi. Da tipperekka han har arvet etter faren og trofast spilt i mange år plutselig går inn, får han muliget til å gjøre forandringer med livet sitt. Men har tar ikke helt av, neida, han er en forsiktig man. Han sier opp jobben og kjøper seg en liten husmannsplass, og uten at kona aner noe finner han roen de timene han hver dag kan tilbringe i ensomhet på husmannsplassen sin. Men en dag er det noen andre på husmannsplassen, og herr Roos liv blir aldri mer det samme.

Boka er ikke en typisk krim, men mer en fortelling om hvordan tilfeldigheter kan snu opp ned på flere liv, hvordan en kan treffe personer som kommer til å bety mye når man minst aner det, og at disse personene ikke nødvendigvis er de mest opplagte. En meget god bok, men jeg syns man skal lese de tre bøkene om Gunnar Barbarotti i rekkefølge – alle er leseverdige!