-eller Hestehov som «ikke-Trøndere» kaller den. Det latinske navnet er Tussilago farfara.

Blomsten kan brukes mot hoste, enten røkt eller brukt som urtete. Tussilago kommer fra ordene tussi = hoste og agere = drive bort, et passende navn med andre ord.

Reklamer