Denne var skikkelig guffen å høre på, Karin Fossum kan dette! Riktor er en person uten medfølelse med andre, en som oberverer men ikke deltar. Han jobber på et sykehjem, og utsetter de pleietrengende for mye djevelskap. Han klyper og stikker, skyller medisiner og mat ned i do, oppfører seg som et menneske uten omtanke for andre enn seg selv. Han er klar over at oppførselen er feil, men har ingen samvittighetskvaler. Kim Haugen leser med en sutrete stemme som passer karakteren Riktor helt perfekt. Jeg føler avsky og sinne, men blir samtidig fasinert over en person som Riktor. Hva er det som gjør at han oppfører seg slikt, hvordan oppfatter andre han?

Reklamer