Mennesker lever etter Protokollen, tiden har stanset og framskritt er forbudt. Noen er rike og lever godt, men de er ikke frie. Ingenting forandres, ingenting vokser, utvikler seg, blir utviklet.
I denne verden ble Incarceron skapt. I utgangspuntet et sted der kriminelle skulle lære å bli moralske mennesker, et sted som skulle utvikle seg til paradis. Men i stedet har det blitt et fengsel som ingen slipper ut fra. Et levende, sansende fengsel som holder øye med alle, hersker med ondskap og brutalitet.  I denne verden lever Finn, en cellefødt som er laget av fengselet. Men Finn har drømmer og minner, og er overbevist om at han kommer Utenfra. Det går sagn om Sapphique, den eneste som noen gang har klart å komme seg ut fra Incarceron, men disse sagnene er det ikke alle som tror på.  
Claudia er datter av fengselets direktør, hun skal mot sin vilje giftes bort til tronarvingen og lever i en lukseriøs verden utenfor. Hun har vokst opp med historier om at fengselet Incarceron er et paradis. De to, Claudia og Finn, har hver sin nøkkel, og med den kan de kommunisere med hverandre. Men kan nøkkelen også åpne Incarceron?

Spennende og annerledes fantasy fra Catherine Fisher, fikk utmerkelsen London Times Best Children`s Book of the Year i 2010.

Reklamer